இன்றைய தினம் - டிசம்பர் 1

 Sunday, December 1, 2019  12:30 AM

உலக எயிட்சு நாள்

உலக எய்ட்ஸ் நாள் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் முதல் நாள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. ஆண்டுதோறும் ஒரு கருப்பொருளின் அடிப்படையில் நிகழ்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம். இந்நாள் எய்ட்ஸ் நோய் மற்றும் அதன் விளைவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. எய்ட்ஸ் நாள் பற்றிய எண்ணக்கரு முதலாவதாக 1988 இல் நடைப்பெற்ற, எய்ட்ஸ் பற்றிய உலக சுகாதார அமைச்சர் மாநாட்டில் உருவானது. அதன் பிறகு அரசுகளும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களும் இந்நாளை உலகம் முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்தி வருகின்றன.

1965 - இந்தியாவில் எல்லைக் காவற்படை அமைக்கப்பட்டது.

1768 - அடிமைகளை ஏற்றிச் சென்ற கப்பல் ஒன்று நோர்வேக்கருகில் மூழ்கியது.

1963 - நாகாலாந்து இந்தியாவின் 16வது மாநிலமானது.

1971 - இந்திய இராணுவம் காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியைப் பிடித்தது.

yt_middle

1981 - எயிட்ஸ் நோக்கொல்லி அதிகாரபூர்வமாக கண்டறியப்பட்டது.

1982 - முதலாவது செயற்கை இருதயம் யூட்டா பல்கலைக்கழகத்தில் பார்னி கிளார்க் என்பவருக்குப் பொருத்தப்பட்டட்து.

1954 – மேதா பட்கர், இந்திய சமூக ஆர்வலர் பிறந்த தினம்

1960 – உதித் நாராயண், இந்தியத் திரைப்படப் பின்னனிப் பாடகர். பிறந்த தினம்

1990 – விஜயலட்சுமி பண்டிட், இந்திய அரசியல்வாதி (பி. 1900) நினைவு தினம்

2012 – தேவேந்திரலால், இந்திய புவியியற்பியலாளர் (பி. 1929) நினைவு தினம்


yt_customPlease login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup
Subscribe to our Youtube Channel


mobile_App_right
Insta_right
fb_right
Telegram_Side
Twitter_Right