மதுக்கரை, சுந்தராபுரம் பகுதிகளில் நாளை (மே-16) மின் தடை

 Wednesday, May 15, 2019  02:30 PM

பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மதுக்கரை, சுந்தராபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மின் தடை இருக்கு என மின்சார வாரியம் அறிவித்துள்ளது.

Vanavil New1

சுந்தராபுரம், ஈச்சனாரி, சிட்கோ, குறிச்சி, LIC Colony, ஹவுசிங் யூனிட் மற்றும் மலுமிச்சம்பட்டி ஒரு பகுதி. க.க.சாவடி, பாலத்துறை, பைப்பாஸ் ரோடு, ஏ.ஜி.பதி, அறிவொளி நகர், எம்.ஜி.ஆர்.நகர், சுகுணாபுரம், பி.கே.புதூர், மதுக்கரை மற்றும் கோவைப்புதூர் ஒரு பகுதி.


Please login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup

Website Square Vanavil2