பொள்ளாச்சியில், வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்த கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம் இடமாற்றம்


Source: Dinamalar
 Wednesday, May 15, 2019  11:44 AM

பொள்ளாச்சியில், வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்த, கோட்ட தபால் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், தலைமை தபால் நிலைய கட்டடத்தில் செயல்பட துவங்கியது.


Arunhitech_curom1
கோவை மாவட்டத்தில், கோட்ட தபால் அலுவலகங்கள் கடந்த, 1975ம் ஆண்டு முதல் தனித்தனியாக செயல்படுகின்றன. இவற்றில், பெரும்பாலான கோட்ட கண்காணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், தலைமை தபால் நிலைய வளாகத்தில் செயல்படுகின்றன.

பொள்ளாச்சி கோட்ட தபால் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், வாடகை கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்தது. பொள்ளாச்சி தலைமை தபால் அலுவலகம், தரை தளத்துடன் நான்கு தளங்களில் செயல்படுகின்றன. இவற்றில், இரண்டாம் தளம் காலியானதால், பொள்ளாச்சி கோட்ட தபால் கண்காணிப்பாளர் அலுவலம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.


ArunhitPlease login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup
Subscribe to our Youtube Channel


arunhitech_sqr1
AdSolar1
Website Square Vanavil2
Arunsqr4
Arunhitechsqr5
Arunhitech_sqr2