டார்கெட் ஜூரோ குழுவின் தொடர்ச்சியாக நடைபெற இருக்கும் 34 வது வார களப்பணி

 Thursday, January 31, 2019  03:44 PM

டார்கெட் ஜூரோ குழுவின் தொடர்ச்சியாக நடைபெற இருக்கும் 34 வது வார களப்பணிக்கு வாய்ப்பும் விருப்பமும் உள்ள நண்பர்கள் வந்து கலந்து கொள்ளலாம்...

இந்த வாரம் சென்னையில் இருந்து ஐந்திணை அமைப்பை சார்ந்த தோழர்கள் சுமார் பதினைந்து பேர் வந்து கலந்து கொள்வதாக உறுதியளித்துள்ளார்கள்... அவர்களின் வருகை மேலும் எங்களை ஊக்கப்படுத்தும்...

Vanavil NEw2

தொடர்பு கொள்ளவும் நன்றி வணக்கம்...

#Target_Zer0 #Plastic_Free_Forest_Zone —


Vanavil New1Please login/signup then give your valuable answers


Click here to Login / Signup

SNS_Sq2
Website Square Vanavil2
SNS_Sq1